Tip Cerpen101


  1. Tip01 : Cambahkan idea supaya ia mencapai fasa matang dan boleh dicerpenkan,
  2. Tip02 : Perkenalkan watak dan konflik seawal perenggan pertama / pendahuluan.
  3. Tip03 : Bertanya soalan-soalan yang betul.
  4. Tip04 : Sediakan rangka cerita
  5. Tip05 : Dapatkan mata kedua dan ketiga
  6. Tip06 : Ambil masa
  7. Tip07 : Teks visual - baca dan terus berlatih
  8. Tip08 : Seperti laptop, pen adalah alat untuk menulis
  9. Tip09 : Kuantiti yang berkualiti
  10. Tip10 : 7 Masalah draf pertama & cara membaikinya

No comments:

Post a Comment